HOME

Witamy na naszej stronie internetowej.

Oferujemy Państwu bezpłatny serwis ubezpieczeniowy. Oferujemy Państwu usługi brokerskie, które są formą pośrednictwa ubezpieczeniowego. Istota tych usług polega na tym, że broker nie jest związany z żadnym ubezpieczycielem i jako niezależny pośrednik podejmuje interes ubezpieczeniowy swojego Klienta, występuje w jego imieniu i dba o jego dobro.

Jesteśmy najwcześniej działającym biurem brokerskim na Ziemi Lubuskiej.

Dzięki posiadanym kwalifikacjom broker ubezpieczeniowy postrzegany jest jako osoba zaufania publicznego zarówno przez klienta jak i zakład ubezpieczeń dla których to jest cennym partnerem.

Dla ubezpieczycieli broker dokonując szeregu merytorycznych czynności u Klienta (analiza i ocena ryzyka, propozycja programu ubezpieczeń, edukacja ubezpieczeniowa, administrowanie programem ubezpieczeń, pomoc w dochodzeniu roszczeń) jest cenionym partnerem.

Dlatego też ubezpieczyciel staje się również beneficjentem usług brokerskich i zgodnie z przyjętą praktyką ponosi koszty wynagrodzenia ( kurtażu ) brokerskiego.

Dla Klienta usługi brokerskie są całkowicie bezpłatne.

Uzyskanie pełnomocnictwa
podpisanie umowy brokerskiej
1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego dla Klienta
Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń