Michał Kulczyński

Posiada zezwolenie Ministra Finansów nr 96 z 31.01.1992r. na prowadzenia działalności brokerskiej i legitymuje się ponad 40 – sto letnim stażem w branży ubezpieczeniowej; wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone studia podyplomowe w zakresie diagnostyki ryzyk i likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w Akademii Finansów w Warszawie.