Specjalizacje

Specjalizujemy się w obsłudze klientów korporacyjnych. Naszą domeną jest w szczególności obsługa:

Podmioty rynku mieszkalnictwa

Oferujemy ubezpieczenia mienia i OC Spółdzielni Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców Nieruchomości, OC członków władz Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych. Oferujemy i wdrażamy korzystne programy ubezpieczeń zawierające unikalne rozwiązania dla tej grupy Klientów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń. Posiadamy certyfikat Rzetelnej Współpracy nadany przez Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej w Zielonej Górze. W naszym portfelu znajduje się kilkanaście Spółdzielni Mieszkaniowych oraz ponad 1.000 Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie łączna suma ubezpieczenia budynków wynosi ponad 6 mld zł.

Firmy produkcyjne o podwyższonym ryzyku.

Oferujemy wszelkie niezbędne ubezpieczenie firm z branży tworzyw sztucznych, drzewnej, meblarskiej. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i kwalifikacjom – jesteśmy w stanie zapewnić korzystne ubezpieczenia. Zawsze dbamy aby ubezpieczenia były dobrze przemyślane i optymalnie zawierane tj. z jak najniższą ceną i jak najszerszym zakresem. Poprzez szeroko rozumiane doradztwo budujemy wśród naszych Klientów świadomość ryzyka oraz odpowiedzialność za jego stałe pomniejszanie. Ubezpieczenie wzbogacamy o utratę zysku ( BI).

Firmy transportowo- logistyczne

Oferujemy wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne , odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w kraju z za granica, kabotażowe, CARGO, Truck Assistance. Posiadamy atrakcyjne ubezpieczenia pakietowe. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń w tym za szkody komunikacyjne powstałe poza granicami RP gdzie specjalistyczna kancelaria prawna w imieniu poszkodowanego „buduje” roszczenie i nie jest skazana na ustalenie wysokości odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Firmy budowlane

Oferujemy ubezpieczenia dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego tj. inwestorów i inwestorów zastępczych, głównych wykonawców i pod wykonawców, firmy developerskich, inżynierów kontraktów, projektantów. Oferowane ubezpieczenia dotyczą majątku firm budowlanych, odpowiedzialności cywilnej, maszyn i sprzętu budowlanego( CPM) , ryzykk budowy i montażu (CAR,EAR), utraty zysku w wyniku szkód budowlanych (ALOP).

Firmy z sektora IT

Oferujemy pakiet ubezpieczeń dla firm technologicznych z branży IT lokowany na rynku Lloyds´a. Ubezpieczenia tego pakietu obejmują OC zawodowe za błędy i zaniedbania, OC kontraktowe, naruszenie praw własności intelektualnej, wstrzymanie płatności, szkody wyrządzone przez wirus komputerowy i atak hakerski oraz ubezpieczenie mienia oraz OC firmy technologicznej z branży IT.

OZE (Odnawialne Źródła Energii - Farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne)

Oferujemy pakiety ubezpieczeń obejmujące Ubezpieczenie farm wiatrowych, które obejmuje bardzo szeroki zakres ochrony tj. ubezpieczenie mienia, szkody powstałe w wyniku błędów projektowych i wad materiałowych, awarii, uszkodzenie mienia w transporcie CARGO , ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR,EAER), ubezpieczenie utraty zysku w wyniku szkód majątkowych, awarii, niedostatecznej prędkości wiatru. Oferujemy pakiet ubezpieczeń farm fotowoltaicznych obejmujący całą elektrownię tj. zespół paneli razem z konstrukcją wsporczą i całym niezbędnym oprzyrządowaniem od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie obejmuje także finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą z powodu czynników atmosferycznych, awarii, kradzieży, dewastacji jak również w przypadku nieosiągnięcia planowanej wielkości mocy.

Oferta

Dla Klientów korporacyjnych

Dla Klientów sektora
przedsiębiorstw

Oferowane produkty

Dla Klientów indywidualnych

Pomoc

O nas

Współpraca

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka cookies

Obserwuj nas

Brokerskie biuro ubezpieczeń
Michał Kulczyński

© 2021 Brokerskie Biuro Ubezpieczeń | All rights reserved | Zaprojektowane przez Idea Focus