Optymalnie dobrane produkty, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych partnerów.

Minimalizacja kosztów ubezpieczenia.

Wypłata odszkodowania lub świadczenia.

jak działa broker

Dla Klienta usługi brokerskie
są całkowicie bezpłatne.

Jesteśmy członkami: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Nasze ponad 40 letnie doświadczenie, osobiste zaangażowanie oraz ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych zaowocowało nawiązaniem długoletnich relacji z klientami. Ich zaufanie jest dla nas najcenniejsze. Naszymi klientami są zarówno podmioty prywatne, jak również instytucje publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

31 stycznia

Michał Kulczyński (dziadek brokera Michała Kulczyńskiego) – jako klient zawiera ubezpieczenie budynków swojego gospodarstwa rolnego położonego w Horodecznie.

31 stycznia

Otrzymuje zezwolenie Ministra Finansów Nr 96 na wykonywanie działalności brokerskiej.

15 października

Broker Michał Kulczyński podejmuje pracę w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń - Oddział Powiatowy w Zielonej Górze w dziale ubezpieczeń rolnych.

15 maja

Rozpoczyna działalność brokerską.

ważne daty

Historia

Jesteśmy firmą rodzinną związaną z rynkiem ubezpieczeniowym od 1972 roku. Michał Kulczyński – założyciel Biura był wówczas likwidatorem szkód budynkowo-rolnych w PZU. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce uzyskaliśmy zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Miało to miejsce 31.01. 1992 roku.
Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Michał Kulczyński rozpoczęło działalność w maju 1993r. Jesteśmy najwcześniej działającym biurem brokerskim na Ziemi Lubuskiej. Początkowa nasza działalność skoncentrowana była na ubezpieczeniach majątkowych dla osób fizycznych oraz firm z sektora MSP. Później nasz portfel Klientów wzbogacał się o coraz większe podmioty korporacyjne takie jak firmy transportowe, produkcyjne, handlowe, budowlane, rynku mieszkalnictwa, instytucje publiczne i wszelkie inne.

poznaj nas

Nasza kadra

Do Państwa dyspozycji stawiamy osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Ich wiedza i doświadczenia daje Państwu gwarancję profesjonalnej obsługi zarówno w zakresie zawierania ubezpieczeń, jak i późniejszej obsługi posprzedażowej, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód.

Michał Kulczyński

Posiada zezwolenie Ministra Finansów nr 96 z 31.01.1992r. na prowadzenia działalności brokerskiej…

Jakub Kulczyński

Wykształcenie wyższe ekonomiczne , ukończone studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń…

Dorota Gil

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing…

Misja

Nasze przesłanie

Jesteśmy dumni z tego, że naszym Klientom zapewniamy eliminacje ryzyka i optymalną ochronę ubezpieczeniową. Naszym głównym celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podmiotom szukającym ochrony ubezpieczeniowej. Zapewniamy to poprzez analizę ryzyka i dobór odpowiedniego programu indywidulanie dostosowanego do potrzeb. Dobro i zadowolenie naszych Klientów chcemy osiągnąć poprzez zaproponowanie optymalnego rozwiązania, tak aby pokrycie ubezpieczeniowe było możliwie pełne, a otrzymane odszkodowanie możliwie w pełni kompensowało doznaną szkodę. Zadowolenie Klienta z naszych usług będzie miarą oceny pracy naszego Biura.

ważne daty

Polityka jakości

Nadrzędnym celem działania naszego Biura jest świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, które zapewnią Klientom jak najlepszą ochronę, umożliwiając tym samym ich bezpieczny i stabilny rozwój.
Realizację powyższej misji wspiera polityka jakości firmy:

„Kierownictwo i pracownicy Brokerskiego Biura Ubezpieczeń Michał Kulczyński deklarują pełne zaangażowanie na rzecz spełnienia oczekiwań wszystkich swoich klientów w zakresie świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego. W każdej dziedzinie naszej działalności będziemy dążyli do ciągłego usprawniania poprzez doskonalenie procesów naszego systemu zarządzania jakością.”

Uczestnictwo w seminariach i szkoleniach organizowanych przez różne instytucje, pozwala nam ciągle podnosić nasze kwalifikacje
i wiedzę, a także dostosować naszą pracę do aktualnych trendów
i wymogów, bardzo dynamicznego rynku ubezpieczeń.

Formalną gwarancją jakości naszych usług jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z ustawową gwarancyjną sumą ubezpieczenia w wysokości 1.850.000 EURO

ważne daty

Dokumenty

Licencja – zezwolenie nr 96 Ministra Finansów z dnia 31.01. 1992 na wykonywanie działalności brokerskiej.

Informacja dystrybutora ubezpieczeń

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Aktualna polisa ubezpieczeniowa.

Oferta

Dla Klientów korporacyjnych

Dla Klientów sektora
przedsiębiorstw

Oferowane produkty

Dla Klientów indywidualnych

Pomoc

O nas

Współpraca

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka cookies

Obserwuj nas

Brokerskie biuro ubezpieczeń
Michał Kulczyński

© 2021 Brokerskie Biuro Ubezpieczeń | All rights reserved | Zaprojektowane przez Idea Focus