WSPÓŁPRACA

Usługi brokerskie są formą dystrybucji ubezpieczeń polegającą na negocjowaniu, zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia na rzecz i w imieniu Ubezpieczonego. Broker nie będąc związany z żadnym towarzystwem podejmuje w sposób niezależny interes ubezpieczeniowy swojego klienta, występuje w jego imieniu i na jego rzecz dbając o jego dobro.

Zaufali nam

Partnerzy

Dzięki posiadanym kwalifikacjom broker Ubezpieczeniowy postrzegany jest jako osoba zaufania publicznego zarówno przez klienta jak i zakład ubezpieczeń, dla których to jest cennym partnerem.

Dla zakładów ubezpieczeń broker, dokonując szeregu merytorycznych czynności u Klienta (analiza i ocena ryzyka, propozycja programu ubezpieczeń, edukacja ubezpieczeniowa, pomoc w dochodzeniu roszczeń) jest cenionym partnerem.
Zakład Ubezpieczeń staje się również beneficjentem usług brokerskich i zgodnie z przyjętą praktyką płaci brokerowi stosowne wynagrodzenie.

Dla Klienta usługi brokerskie są całkowicie bezpłatne.

Jak to wygląda?

Etapy współpracy

DIAGRAM ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH

I ETAP

 • Uzyskanie pełnomocnictwa – podpisanie umowy brokerskiej.

Pełnomocnictwa Klienta.

Jest to dokument niezbędny brokerowi do okazania ubezpieczycielom, do których będzie składał oferty ubezpieczenia ( zapytania ofertowe ).

Umowa brokerska

Umowa brokerska ma na celu ustalenie zakresu oraz warunków współpracy brokera z Klientem.

II ETAP

 • Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta – Audyt.
 • Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
 • Zaproponowanie odpowiedniego programu ubezpieczeń dla Klienta.
 • Zebranie danych od Klienta do przeprowadzenia przetargu na ubezpieczenia.

Opracowanie odpowiedniego programu ubezpieczeniowego.

Wspólnie z Klientem uzgadniamy jakie rodzaje ryzyk zostaną objęte ubezpieczeniem a jakie pozostaną na jego własnym ryzyku. Ustalone zostaną odpowiednie rodzaje ubezpieczeń, ich zakres, wysokość sum ubezpieczenia, rodzaje i wysokości sum ubezpieczenia, systemy ubezpieczenia, dodatkowe klauzule, sposoby płatności składek i inne szczegóły.

Ocena i analiza ryzyka występującego u naszego Klienta,

Kluczowy etap współpracy z Klientem, polegający na zebraniu informacji i dokumentacji służącej do identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń (zdarzeń) jakie mogą stać się przyczyną wystąpienia szkody, która negatywnie może negatywnie wpłynąć na kondycję finansową naszego Klienta lub doprowadzić do jego upadku. Określimy m.in. wysokość PML (prawdopodobnej maksymalnej szkody) wielkości służącej ubezpieczycielom do precyzyjnego oszacowania składki i zawarcia umowy reasekuracji. Przeprowadzimy lustrację obiektów, maszyn, urządzeń oraz stosowanych procesów produkcji. W razie potrzeby zapewnimy ocenę profesjonalnych rzeczoznawców.

III ETAP

 • Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty.

Przeprowadzenie konkursu ofert na ubezpieczenie Klienta.

Etap ten polega na:
– przygotowaniu a następnie przesłaniu zapytań ofertowych do uprzednio zaakceptowanych przez Klienta ubezpieczycieli,
– negocjacjach i uzgodnieniach warunków szczególnych,

IV ETAP

 • Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Rekomendacja oferty.

Etap ten polega na wnikliwej analizie przedstawionych ofert i ma na celu wyłonienie naj korzystnieszej oferty dla Klienta i udzielenie rekomendacja Klientowi.

V ETAP

 • Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.

Doprowadzenie do zawarcia stosownych ubezpieczeń.

Po sporządzeniu stosownych wniosków Ubezpieczyciel wystawia polisy lub certyfikaty , które przekazujemy Klientowi do podpisu. W przypadku posiadania pełnomocncitwa do czynności prawnych – polisy możemy podpisać w imieniu Klienta.

VI ETAP

 • Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
 • Pomoc w dochodzeniu roszczeń

Bieżącym serwisie ubezpieczeniowym oraz pomoc w
dochodzeniu roszczeń.

Ważny etap współpracy polegający na monitorowaniu terminów płatności składek oraz zmieniającej się sytuacji Klienta w zakresie ryzyka ( nowe ryzyka, doubezpieczenia ), jak również odnawiania kończących się umów. W przypadku wystąpienia szkody pomagamy w jej zgłoszeniu, dokumentowaniu oraz dochodzeniu roszczeń na drodze poza procesowej. Współpracujemy z najlepszymi kancelariami przypadku postępowania sądowego.

Co zyskasz

Korzyści ze współpracy

 • Identyfikacja i definiowanie rzeczywistych potrzeb Klienta.
 • Kompleksowe zarządzanie ryzykiem.
 • Optymalizacja kosztów ponoszonych na ubezpieczenia.
 • Fachowość i kompetencje naszego zespołu.
 • Przejęcie odpowiedzialności za zaproponowany program.
 • Wynegocjowanie korzystnych warunków ubezpieczenia z wprowadzeniem niestandardowych zakresów ubezpieczenia i rozszerzeniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela na Państwa korzyść.
 • Oszczędność czasu pracy pracowników zajmujących się do tej pory ubezpieczeniami.
 • Nadzór nad likwidacją szkód i pomoc w dochodzeniu roszczeń.

Oferta

Dla Klientów korporacyjnych

Dla Klientów sektora
przedsiębiorstw

Oferowane produkty

Dla Klientów indywidualnych

Pomoc

O nas

Współpraca

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka cookies

Obserwuj nas

Brokerskie biuro ubezpieczeń
Michał Kulczyński

© 2021 Brokerskie Biuro Ubezpieczeń | All rights reserved | Zaprojektowane przez Idea Focus